Martin Dulay Photography

Martin Dulay (1989)

"What I ask from you is simply an open heart and mind." David LaChapelle

Sny a představivost hrají v životě člověka nemalou roli. Jsou mu prostředkem k úniku, k sebepoznání a rozvíjení  sama sebe. Toto je i fotografie v mém podání. Fotografii se věnuji především pro její schopnost odpoutat tvůrce od reality a vnést ho do světa fantazie. Každý snímek je záblesk reality podávané autorem. Není podstatné na co a čím se fotografuje, ale tvůrčí výsledek, snaha zachytit něco výjimečného.
 
 
Dreams and imagination play big role in human life. They are also an important instrument how to express and evolve oneself. I hope my photos are following this path. I like photography because of its ability to escape from reality and embrace fantasy. Each image is a glimpse of reality given byt its author. Cameras and technique are not important. The most essential thing is creativity and intention to capture something extraordinary.

 

Kopírování obsahu bez souhlasu autora není povoleno./Copying content without permission is not allowed.